2 februari 2019
Nog niet bekend
Venue: Nog niet bekend

Exacte data en locaties nog niet bekend

Blokfluitensemble Praetorius speelt een concert waarin het requiem vanaf de renaissance tot de romantiek centraal staat.

Het requiem is in de katholieke eredienst een mis die opgedragen wordt aan een of meer overledenen. Het requiem heeft in de loop van de tijd allerlei veranderingen ondergaan, zowel in liturgische zin als in muzikale zin. In de eerste plaats verandert vanzelfsprekend de muziekstijl met de periode waarin requiems gecomponeerd zijn: van Gregoriaanse melodieën unisono in de middeleeuwen, via polyfonie in de renaissance, naar het gebruik van continuo in de barok etc. Maar nog interessanter is de manier waarop in de muziek de heersende visie op de dood en het hiernamaals van die periode tot uitdrukking is gebracht. Het is juist deze ontwikkeling, de verschuivende verhouding tot de dood en het geloof in het zieleheil, die Praetorius in het concertprogramma “Requiem” naar voren wil laten komen. Het concert wordt daarom opgebouwd uit requiemdelen uit verschillende requiems uit de periode van de renaissance tot de romantiek. Het programma wordt dus een requiem-pasticcio.