De ANBI status wordt aangevraagd

Gegevens Blokfluitensemble Praetorius

Vestiging:
De vereniging is statutair gevestigd te Leiden,
Adres: Nieuwe Rijn 103, 2312 JN Leiden.

Contactgegevens:
e-mail: info@praetorius.nl

RSIN:
802858727file

Bestuur:
voorzitter, Geertje Strijker,
secretaris: Wendelmoet Boersema,
penningmeester: Anne van de Zande,

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd. Voor de honorering van de artistiek leider oriënteert Praetorius zich op de tarievenlijst van de Vrije KNTV.

Doelstelling volgens de statuten:
a. het vergroten van de bekendheid bij het publiek van muziek (bewerkt) voor blokfluitensemble;
b. getalenteerde blokfluitisten de gelegenheid geven gezamenlijk te musiceren en zich te ontwikkelen onder deskundige muzikale leiding

Verslagen en beleidsplan
De vereniging brengt elk jaar een Jaarverslag uit van de activiteiten en een Financieel verslag met begroting.
Tevens kent de vereniging een meerjarig Beleidsplan.

Jaarverslag 2016
Beleidsplan 2018-2021
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016