We schrijven het jaar 587 vóór Christus: troepen van Nebukadnezar maken de stad Jeruzalem en zijn heilige tempel met de grond gelijk. Het Joodse volk wordt tot langdurig en uitzichtloos  ballingschap veroordeeld. De profeet Jeremiah legt het drama in hartverscheurende lamentaties vast. Teksten met grote emotionele zeggingskracht.

Deze klaagzangen gaan eeuwen later ondermeer onderdeel uitmaken van de katholieke liturgie in de Goede Week. In die functie dienen ze als inspiratiebron voor veel componisten in de Renaissance en vroege Barok. Zo ook voor Carolus Luython, Vlaams componist in Praagse hofdienst op de rand van de Renaissance en de Barok. Zijn zelden gehoorde Lamentaties hebben een intense schoonheid die wortelt in de late Renaissance, maar waarin de ontluikende Barok ook doorklinkt.

De Lamentaties van Luython vormen de kern van een programma waarin het contrast gezocht wordt in treurmuziek van een totaal andere orde. Een spannende ontmoeting die het universele karakter van de klaagzang als genre van diepe emotie en intense schoonheid onderstreept.

Passieconcert in samenwerking met
Het Retorisch kwartet


Terug naar programma's